Is acht uur achter elkaar slapen onnatuurlijk?

acht uur slapen, meer fasen slaapHistoricus Roger Ekirch van Virginia Tech heeft in 2001 na 16 jaar onderzoek aangetoond dat mensen in vroeger tijden niet acht uur achter elkaar sliepen, maar in twee delen van vier uur.

Eerste en tweede slaap
De eerste periode van slaap begon ongeveer twee uur na zonsondergang. Deze eerst slaap periode duurde ongeveer vier uur en werd dan gevolgd door een wakkere periode van ongeveer twee uur. Daarna volgde de tweede slaap periode van opnieuw ongeveer vier uur.

1595
Volgens Ekirch is het historische bewijs voor de dubbele slaap niet alleen geleverd door het aantal keer dat dit gemeld werd, maar ook uit de manier waarop over dit slaap waak slaap ritme wordt gesproken, dat dit de normale manier van slapen was.

jan_saenredamOp een gravure van Jan Saenredam uit 1595 wordt volgens Ekirch de nachtelijke activiteit in de periode tussen de eerste en de tweede slaap uitgebeeld.

De twee wakkere uren brachten sommigen in bed door, ze gingen lezen, schrijven of bidden. Anderen stonden op, gingen naar het toilet, rookten of maakten een praatje met anderen.

Er bestaan diverse gebedenboeken met specifieke gebeden om te bidden tijdens der wakkere uren tussen de twee slaap periodes.

Ook was de wakkere periode de twee slaap periodes, volgens de doktoren uit die tijd, de beste tijd om kinderen te verwekken.

Experiment toont 4-2-4 ritme aan
Begin 1990 voerde Thomas Wehr, psychiater, een experiment uit waarbij een groep personen zich een maand lang, dagelijks 14 uur lang in een donkere ruimte verbleven.

Rond de vierde week van dit experiment begonnen de proefpersonen een specifiek waak- en slaapritme te vertonen waarbij ze vier uur sliepen, dan een tot twee uur wakker waren, waarna ze weer vier uur sliepen.

 

Elektrisch licht
Ekrich heeft aanwijzigingen gevonden dat de gewoonte van een eerste en tweede slaap tegen het einde van de 17e eeuw begon te verdwijnen en dat het rond 1920 volledig verdwenen was.vier uur slaap

Volgens Ekrich is het feit dat de straat- en huisverlichting zijn intrede had gedaan de oorzaak voor het verdwijnen van dit 4-2-4 slaapritme.

Door de komst van de verlichting in de huizen en straten werd het mogelijk om te werken in de donkere uren die voordien alleen gebruikt werden om te rusten en voor criminele activiteiten.

In bed liggen werd langzaamaan beschouwd als een tijdsverspilling en het werd mode om tot laat in de avond en nacht wakker te blijven.

Dubbele of enkele slaap
Het lijkt of de meeste mensen zich hebben aangepast aan het acht uur slaap rtime. Maar Ekirch denkt dat veel slaapproblemen hun oorsprong hebben in het feit dat het natuurlijke slaapritme van 4-2-4 heeft plaatsgemaakt voor 8 uur ononderbroken slaap.

Doordat het nu als normaal beschouwd wordt dat we acht uur aan een stuk doorslapen, maken mensen die dat niet doen zich al gauw zorgen over hun slaap gedrag.

Russel Foster, neurowetenschapper aan de Oxford universiteit zegt: “Mensen die ’s nachts wakker worden raken daardoor soms in paniek. Ik stel hen dan gerust en vertel dat hun slaappatroon overeenkomt met het aloude meerfasen slaappatroon.”

Mediteren, bidden
Dus de volgende keer dat je midden in de nacht wakker wordt, weet je dat dit een heel natuurlijk verschijnsel is. Gebruik die tijd om te mediteren, bidden of voor een andere rustgevende bezigheid en wacht rustig af tot de tweede slaap zich aandient.

Meer lezen:

BBC: The myth of the eight-hour sleep

A. Roger Ekirch: Virginia Polytechnic Institute and State University

 

 

Leave a Reply